Důležité věci, které vás zajímají

Otázky a odpovědi

Ano, podmínkou schválení technické způsobilosti na vozidle je platné ověření tachografu(podrobněji ZDE).

Platnost ověření platí 2 roky od provedení ověření. Datum na štítku vylepeného ve dveřích na sloupku B, datum na štítku značí den, ve který byl tachograf ověřen (podrobněji ZDE).

Přesáhne-li přípustná hmotnost soupravy hranici 3,5 tuny a vozidla (zpravidla M2), které má podle technického průkazu včetně řidiče 10 a více sedadel.(Tachografem nemusí být vybavena vozidla uvedená v článku 3 a v článku 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 nebo vozidla vyjmutá z této povinnosti podle zvláštního právního předpisu.)

Výrobce digitálního tachografu značky VDO doporučuje v dvouletých cyklech vyměnit záložní baterii, z důvodů zachování dat a nezablokování DT. V případě výměny neoriginální baterie(XENO) nebo, že baterii nevyměníte hrozí trvalé poškození tachografu(v případě odpojení hlavních baterii na vozidle).
Naše AMS provádí pravidelnou výměnu po dvou letech pouze originálními bateriemi VDO.

Ano pokud jste změnili RZ nebo SPZ v obou případech to samé(státní poznávací značka,registrační značka dle zákona).Důvod je především ten, že v případě DT(digitálního tachografu) je RZ nahrána do paměti a na výtisku technických dat je při kontrole orgány státní správy vidět změna, kterou jste povinni změnit novou kalibrací.

V případě rozbitého tachografu se vede ruční záznam(vice ZDE) nejdéle po dobu osmi dnů na dojetí do místa servisu. Servisem se rozumí AMS (autorizované měřící středisko), které zajistí případnou opravu nebo výměnu u DT oprava dle zákona není možná.

V případě, že nemůžete najít protokol o ověření, Vám AMS uvedené na štítku, který je vylepen ve dveřích vozidla vystaví duplikát. V případě poškozeného štítku ve dveřích, ale bude muset být provedeno nové ověření.(jedná se především o nečitelné štítky vypsané ručně, například fixsou).

Nařízení Metrologické předpisu 018 říká plombování snímače k pevné části. Kvůli případně manipulaci celku ve vozidle(vytočení snímače z převodovky). Tento úkon nezaznamená ani nejnovější DT a je tedy ze strany státních orgánů prováděna kontrola, především ze strany CSPSD (Centrum služeb pro silniční dopravu). Zda-li je vozidlo vybaveno plombou s úřední značkou CZK (v našem případě CZK243) nebo u DT druhé generace evidovaným číslem plomby. Naše AMS v areálu stanice technické kontroly provádí na přání zákazníka onu kontrolu, na montážní jámě při pravidelné technické prohlídce vozidla a to po 1 roce.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Napište nám své jméno a e-mail níže společně se svým dotazem, který vás zajímá nebo nám zavolejte na +420 773 202 444.

© 2020 Design od RomanJelinek.cz | Full servisová marketingová agentura

on-line

Objednávka

Talk To Us & We’ll Talk To You!

Ověření včetně STK v jeden den
Mobilní AMS